Przekazując w darowiźnie materiały budowlane i wykończeniowe, albo oferując usługi lub specjalistyczną wiedzę.