Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego powstała w 1990 roku i jest jedną z najstarszych szkół niepublicznych w Warszawie. Organem prowadzącym Szkołę od 2003 r. jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Nasza Szkoła jest szkołą katolicką, otwartą dla wszystkich, którzy akceptują nasz program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich.

Mamy stały i zaangażowany zespół pedagogów. Nasi nauczyciele wybrali swój zawód, aby uczyć, dzielić się swoimi zainteresowaniami i wiedzą oraz wspierać rodziców w wychowaniu dzieci.

Kształtujemy postawy aktywne i twórcze oraz wspieramy uczniów w ich harmonijnym rozwoju w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej. 

Nasz program edukacyjny – rozszerzony w stosunku do programu szkół państwowych – jest wzbogacony licznymi wyjazdami przyrodniczymi, objazdami naukowymi, wycieczkami do muzeów, teatrów, spotkaniami z pisarzami. W części klas 1-3 wprowadzone są elementy pedagogiki Marii Montessori.

Zachęcamy dzieci do czytania, organizujemy konkurs recytatorski, festiwal piosenki angielskojęzycznej, a także tydzień teatralny, podczas którego nie ma standardowych lekcji, a każda klasa samodzielnie – przy asyście wychowawców – przygotowuje sztukę teatralną.  

Dzieci mogą rozwijać zainteresowania na zajęciach popołudniowych, takich jak np. koło historyczne, filmowe, inżynierskie, baletowe, kulinarne, dziennikarskie. Najwytrwalsi pracują indywidualnie z nauczycielami, aby próbować sił w konkursach przedmiotowych. Nasi uczniowie biorą udział w projektach naukowych (np. przygotowują własne stoisko na Piknik Naukowy), zdobywają nagrody w wielu konkursach przedmiotowych. 

Sport w naszej szkole jest na bardzo wysokim poziomie. Możemy pochwalić się m.in. mistrzostwem Polski w biegach przełajowych, wieloma medalami, które co roku przywozimy z Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicznych w Zakopanem, a także licznymi zwycięstwami w mistrzostwach Mokotowa i Warszawy w wielu dyscyplinach sportowych. 

Umożliwiamy dzieciom praktykowanie wiary w życiu codziennym. Rozpoczynamy dzień od krótkiej modlitwy, organizujemy wspólne wyjścia na msze święte, roraty i klasowe przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Jednym z naszych celów wychowawczych jest uświadamianie związku pomiędzy wyznawaną wiarą a codziennym postępowaniem.

Zwracamy uwagę na pielęgnowanie wartości patriotycznych, organizując obchody świąt państwowych. Wprowadzamy uczniów w życie zbiorowe: publiczne i społeczne. Kształtujemy świadomość przynależności do wspólnoty: lokalnej, Polski, Europy, świata.

Budując swoją tożsamość we współpracy nauczycieli i rodziców, udało nam się stworzyć otwartą i aktywną wspólnotę uczniów, pracowników szkoły i całych rodzin. Nasza społeczność troszczy się nie tylko dobro naszych dzieci, ale również o osoby będące w potrzebie. Angażujemy naszych uczniów w różnorodne akcje wolontariatu. Nasi uczniowie – często z całymi rodzinami – uczestniczą w zbiórce na stypendia papieskie dla zdolnej młodzieży, odwiedzają starsze osoby w domu opieki dziennej, pomagają przy organizacji Wigilii dla ubogich.