Komitet budowy szkoły – dołącz do nas!

Powstanie projektu nowego budynku i uzyskanie pozwoleń było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wspólnemu wysiłkowi Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, rodziców i pracowników szkoły.

 • Honorowa członkini: Pani Izabela Dzieduszycka – założycielka i wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Magdalena Kiełczewska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Marzanna Rymsza Leociak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
 • Marta Bejnar Bejnarowicz – Sekretarz Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Małgorzata Bieńkowska – Rodzic. Strona internetowa projektu
 • Renata Mc Cabe Kudła – Rodzic. Doradca finansowy
 • Ewa Coddington – Rodzic. Prawnik
 • Nicholas Coddington – Rodzic. Prawnik
 • Anna Dietl – Rodzic. Promocja projektu
 • Marek Dietl – Rodzic. Promocja projektu
 • Krystyna Dzieduszycka Rycerska – Członek Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Sylwia Dziwulska – Radca Prawny Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Marcin Gromnicki – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Bartłomiej Grotte – Rodzic. Architekt
 • Małgorzata Grotte – Rodzic. Promocja projektu
 • Anna Kierzkowska Tokarska – Rodzic. Źródła finansowania
 • Beata Koćmiel Gregorczyk – Członek Zarządu, Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii i Promocji Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Maciej Kołaciak – Rodzic. Promocja projektu
 • Jan Kowalski – Członek Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Małgorzata Kubik Trojanowska – Rodzic. Radca prawny
 • Grzegorz Latała– Rodzic. Prawnik
 • Michał Leszczyński – Rodzic. Architekt
 • Anna Lipińska – Rodzic. Promocja projektu
 • Hanna Łączyńska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Bożena Maciukiewicz – Rodzic. Kosztorys budowy
 • Katarzyna Niemyjska – Rodzic. Źródła finansowania
 • Maria Ossolińska – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Marta Ozimek Kędzior – Rodzic. Promocja Projektu
 • Adam Pietrzak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Anna Salak – Rodzic. Fotograf i Grafik
 • Marek Salak – Rodzic. Inżynier
 • Filip Sikorski – Rodzic. Promocja Projektu
 • Maja Waltenberger Sołopa – Rodzic. Uzgodnienia budowlane
 • Robert Wieczorek – Skarbnik Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
 • Wojciech Wierzbicki – Rodzic. Architekt
 • Jarek Żemantowski – Rodzic. Prawnik
 • Marta Żemantowska – Rodzic. Prawniczka
 • Jacek Jonak – członek Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Radca Prawny

Dołącz do nas! Pomóż zmodernizować szkołę!