Decyzję o modernizacji budynku dla Szkoły Podstawowej nr 2 podjął Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, które zostało inwestorem rozbudowy. To już trzecia szkoła, prowadzona przez Stowarzyszenie PR, której infrastruktura rozwinie się dzięki hojności darczyńców.

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i naszej wspólnoty szkolnej powstał projekt i otrzymaliśmy pozwolenie na gruntowną modernizację budynku, który sąsiaduje z obecną siedzibą szkoły.

Mamy nadzieję, że już w 2020 roku w nowym budynku znajdą się nowoczesne pomieszczenia dla klas 1 – 6 i „zerówki”, obszerna aula widowiskowo – sportowa, przytulna świetlica, stołówka i pracownie tematyczne. W tym samym roku do wyremontowanej dotychczasowej siedziby przeniesie się młodzież z klas 7-8, obecnie ucząca się w filii na Ursynowie.

Nowy budynek pozwoli nam jeszcze lepiej realizować misję szkoły i urzeczywistniać naszą wizję edukacji.

Liczymy na Waszą pomoc – wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne.

Dołączcie do grona pomagających!