… jak powtarza często Pani Izabela Dzieduszycka:

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie”.