KALENDARIUM ROZBUDOWY

Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Racławickiej 14


  1. 27 marca 2018 r.

Podpisanie umowy o współpracy i wynajęciu budynku na 25 lat pomiędzy Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin a Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

  • 8 luty 2019 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

  • 26 września 2019 r.

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin a Bankiem Santander Polska S.A.

  • 3 października 2019 r.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą modernizacji  – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych Tadeusz Kühn.

  • 19 października 2019 r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w budynku przeznaczonym do modernizacji.

  • 23 października 2019 r.

Rozpoczęcie prac budowlanych na działce przy ul. Racławickiej 14.