PIKNIK NA XXX-Lecie NASZEJ Szkoły

W sobotę 19 października  2019 r. świętowaliśmy inaugurację 30-tego roku istnienia naszej szkoły. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej.

Po mszy, w budynku nowej szkoły, wmurowana została kapsuła czasu zawierająca akt erekcyjny oraz zdjęcia: Honorowej Prezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin Pani Izabeli Dzieduszyckiej, obecnej prezes Stowarzyszenia Pani Magdaleny Kiełczewskiej i wiceprezesa pana Marcina Gromnickiego (sfotografowanych w chwili podpisania umowy z generalnym wykonawcą przebudowy), nauczycieli i pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów klas 1-8 w roku szkolnym 2019/20.

 Po zakończeniu modernizacji budynku w miejscu wmurowania kapsuły zawiśnie tablica upamiętniająca to zdarzenie.  Aktowi wmurowania aktu erekcyjnego towarzyszyli: Pani Izabela Dzieduszycka,  poprzednia dyrektor szkoły pani Maria Korolec, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin –pani Magdalena Kiełczewska, pani Manina Ossolińska, pan Marcin Gromnicki, pan Adam Pietrzak,  pani Marianna Otmianowska oraz siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z siostrą prowincjalną Małgorzatą Książek i księża z parafii św. Michała z księdzem proboszczem Janem Konarskim. Obecni byli dyrektorzy siostrzanych szkół Przymierza Rodzin – pani Marieta Ciechanowicz i emerytowana dyrektor Hanna Łączyńska oraz nauczyciele, rodzice i dzieci z naszej szkoły.

Następnie wspólnie bawiliśmy się na pikniku, na którym było wiele atrakcji związanych z budową naszej szkoły: warsztaty modelarsko-architektoniczne, na których dzieci pod okiem pani architekt, prof. Ani Wierzbickiej, tworzyły kolorowe budowle z masy cukrowej; zwiedzanie przyszłego budynku szkoły z architektem Bartkiem Grotte; kawiarenka, której wystrój nawiązywał do placu budowy.

Wielu emocji dostarczyła aukcja, prowadzona przez Andrzeja Konopkę i Radka Kudłę. W tym roku wylicytować można było m.in. podarowane na rzecz rozbudowy szkoły przez córkę Artystki drzeworyty Marii Hiszpańskiej oraz obraz prof. Konrada Kucza-Kuczyńskiego z dedykacją Autora dla naszej szkoły. Uczestnicy aukcji zagorzale licytowali przepiękne cegiełki na rozbudowę szkoły: dowcipnie zilustrowane przez Mikołaja Kamlera materiały budowlano-wykończeniowe do nowej szkoły, jak choćby 10 m3 chudego betonu, 100 m kabla elektrycznego, czy drzwi przeciwpożarowe.

Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na rozbudowę naszej szkoły.