UMOWA Z WYKONAWCĄ

Zawarcie umowy kredytowej umożliwiło nam podjęcie dalszych działań i już 2 października 2019 r. podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą prac budowlanych – panem Tadeuszem Kuhnem, z którym Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ma już dobre doświadczenia w zrealizowanych wspólnie inwestycjach. Umowę podpisała pani Magda Kiełczewska, Prezes Stowarzyszenia PR oraz pan Marcin Gromnicki, wiceprezes Stowarzyszenia. Pani Bożena Maciukiewicz reprezentowała SPR w sprawach budowlanych.

Planowany termin rozpoczęcia prac to już 16 października 2019 r.!