bal charytatywny

25 stycznia 2020 roku w Forcie Sokolnickiego odbył się I Bal Charytatywny Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin pod Patronatem Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Zorganizowanie takich wydarzeń przyczynia się do integracji naszego środowiska, któremu bliskie są wartości promowane przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Przez budowanie więzi między ludźmi chcemy wpływać na rozprzestrzenianie pozytywnych postaw nastawionych na budowanie i wzmacnianie rodzin, a także promować instytucje działające na rzecz wychowania i edukacji młodzieży.

Bal był również wydarzeniem, które pomogło zebrać fundusze na rozbudowę Szkoły. Dzięki hojności Darczyńców zebraliśmy imponującą kwotę 100 tys. złotych, która pozwoli realizować dalsze etapy budowy, a tym samym wypełniać misję Stowarzyszenia, związaną z kształtowaniem młodego pokolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie: Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin, pracownikom Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego oraz uczestnikom Balu – za wspaniałą atmosferę, zaangażowanie i wielką hojność.

Kończy się wyburzanie ścian wewnętrznych

14.01.2020 r.

Brak zimy w tym roku nie wszystkim doskwiera – robotnicy na naszej budowie są zachwyceni. Właśnie kończą wyburzanie ścianek działowych wewnątrz modernizowanego budynku. Ponadto:

 • Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną: czekamy na wymagane zgody aby wpiąć się do sieci miejskiej.
 • Planowana jest częściowa rozbiórka dachu i przygotowanie otworów pod okna.
 • Niebawem będą zamurowane okna w dawnym refektarzu oraz zasypana zostanie fosa od strony ogrodu willi przy Kazimierzowskiej: te przygotowania są potrzebne do budowy sali gimnastyczno-widowiskowej.
 • W marcu powinny się rozpocząć prace wewnątrz budynku.

Postępy prac na budowie

Postęp prac na budowie przedstawia się następująco:

 • wybrano wykonawcę stolarki pcv;
 • trwa wybór wykonawcy ślusarki aluminiowej;
 • trwają finalne uzgodnienia z projektantami zmian wentylacji; całego budynku;
 • trwa analiza rozwiązania przesklepienia otworów = nadproża;
 • trwa demontaż posadzek oraz drzwi na kondygnacjach +3, +2 i +1;
 • pobrano próbki cegieł do badań murów wewnętrznych;
 • rozpoczęto roboty na przyłączu wody;
 • rozpoczęto demontaż instalacji elektrycznej;
 • od dnia 29.11.2019r. budowa działa na zasileniu budowanym;
 • od środy (11.12.2019r.) Wykonawca intensyfikuje prace wyburzeniowe i wykonywanie nowej konstrukcji.

Podziękowanie dla siostrzanych szkół

Serdecznie dziękujemy siostrzanym szkołom Przymierza Rodzin z Ursynowa i Bielan za wspieranie dzieła rozbudowy szkoły z Mokotowa. Bardzo doceniamy Wasz wysiłek i starania!


Z wdzięcznością

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

RUSZYŁY PRACE BUDOWLANE!

23 października ruszyły prace budowlane !!! Robotnicy przygotowują plac i wykonują wjazd na teren budowy od ulicy Racławickiej. Dzieje się…

KALENDARIUM ROZBUDOWY

Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Racławickiej 14


 1. 27 marca 2018 r.

Podpisanie umowy o współpracy i wynajęciu budynku na 25 lat pomiędzy Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin a Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

 • 8 luty 2019 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • 26 września 2019 r.

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin a Bankiem Santander Polska S.A.

 • 3 października 2019 r.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą modernizacji  – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych Tadeusz Kühn.

 • 19 października 2019 r.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w budynku przeznaczonym do modernizacji.

 • 23 października 2019 r.

Rozpoczęcie prac budowlanych na działce przy ul. Racławickiej 14.

PIKNIK NA XXX-Lecie NASZEJ Szkoły

W sobotę 19 października  2019 r. świętowaliśmy inaugurację 30-tego roku istnienia naszej szkoły. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej.

Po mszy, w budynku nowej szkoły, wmurowana została kapsuła czasu zawierająca akt erekcyjny oraz zdjęcia: Honorowej Prezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin Pani Izabeli Dzieduszyckiej, obecnej prezes Stowarzyszenia Pani Magdaleny Kiełczewskiej i wiceprezesa pana Marcina Gromnickiego (sfotografowanych w chwili podpisania umowy z generalnym wykonawcą przebudowy), nauczycieli i pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów klas 1-8 w roku szkolnym 2019/20.

 Po zakończeniu modernizacji budynku w miejscu wmurowania kapsuły zawiśnie tablica upamiętniająca to zdarzenie.  Aktowi wmurowania aktu erekcyjnego towarzyszyli: Pani Izabela Dzieduszycka,  poprzednia dyrektor szkoły pani Maria Korolec, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin –pani Magdalena Kiełczewska, pani Manina Ossolińska, pan Marcin Gromnicki, pan Adam Pietrzak,  pani Marianna Otmianowska oraz siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z siostrą prowincjalną Małgorzatą Książek i księża z parafii św. Michała z księdzem proboszczem Janem Konarskim. Obecni byli dyrektorzy siostrzanych szkół Przymierza Rodzin – pani Marieta Ciechanowicz i emerytowana dyrektor Hanna Łączyńska oraz nauczyciele, rodzice i dzieci z naszej szkoły.

Następnie wspólnie bawiliśmy się na pikniku, na którym było wiele atrakcji związanych z budową naszej szkoły: warsztaty modelarsko-architektoniczne, na których dzieci pod okiem pani architekt, prof. Ani Wierzbickiej, tworzyły kolorowe budowle z masy cukrowej; zwiedzanie przyszłego budynku szkoły z architektem Bartkiem Grotte; kawiarenka, której wystrój nawiązywał do placu budowy.

Wielu emocji dostarczyła aukcja, prowadzona przez Andrzeja Konopkę i Radka Kudłę. W tym roku wylicytować można było m.in. podarowane na rzecz rozbudowy szkoły przez córkę Artystki drzeworyty Marii Hiszpańskiej oraz obraz prof. Konrada Kucza-Kuczyńskiego z dedykacją Autora dla naszej szkoły. Uczestnicy aukcji zagorzale licytowali przepiękne cegiełki na rozbudowę szkoły: dowcipnie zilustrowane przez Mikołaja Kamlera materiały budowlano-wykończeniowe do nowej szkoły, jak choćby 10 m3 chudego betonu, 100 m kabla elektrycznego, czy drzwi przeciwpożarowe.

Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na rozbudowę naszej szkoły.

UMOWA Z WYKONAWCĄ

Zawarcie umowy kredytowej umożliwiło nam podjęcie dalszych działań i już 2 października 2019 r. podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą prac budowlanych – panem Tadeuszem Kuhnem, z którym Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ma już dobre doświadczenia w zrealizowanych wspólnie inwestycjach. Umowę podpisała pani Magda Kiełczewska, Prezes Stowarzyszenia PR oraz pan Marcin Gromnicki, wiceprezes Stowarzyszenia. Pani Bożena Maciukiewicz reprezentowała SPR w sprawach budowlanych.

Planowany termin rozpoczęcia prac to już 16 października 2019 r.!

MAMY KREDYT!

Z wielką radością informujemy, że 26 września 2019 r. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin podpisało umowę kredytową z bankiem Santander.

Mamy częściowe finansowanie i możemy zaczynać modernizację nowego budynku szkoły!

ARCHITEKT O PROJEKCIE

Adaptując budynek Sióstr, chciałem stworzyć obiekt, w którym – pomimo ograniczeń technicznych oraz funkcjonalnych – będzie można w pełni realizować program naszej szkoły. Niedostatek przestrzeni był inspiracją do stworzenia ciekawych rozwiązań, jak np. mobilnej sali informatycznej, przyjeżdżającej do ucznia; kuchni, w której mogą się odbywać warsztaty kulinarne; sali naukowo-przyrodniczej do przeprowadzania doświadczeń podczas lekcji biologii, chemii czy fizyki oraz wielofunkcyjnej auli, służącej w zamyśle do zajęć sportowych i dydaktycznych, organizacji przedstawień czy rekreacji w trakcie przerw.

Pomimo wymagań planistycznych, wynikających z konieczności przebudowy istniejącego obecnie obiektu, udało się zaprojektować budynek o współczesnym wyrazie i prostej formie. Głównym akcentem architektonicznym jest mural o tematyce chrześcijańskiej, będący znakiem rozpoznawczym wyznawanych przez nas wartości, umieszczony w części frontowej obiektu.

Pozostałe elementy zaprojektowałem jako powściągliwe, podporządkowane wymogom funkcji. Wnętrze obiektu ma za zadanie edukować poprzez doświadczenie. W tym celu instalacje nowego budynku będą odsłonięte i zaakcentowane odpowiednią kolorystyką, podkreślającą ich charakter i przeznaczenie, a część elementów budowlanych zostanie zachowana w stanie surowym: np. ceglane ściany będą odsłonięte, rury doprowadzające wodę zostaną pomalowane na niebiesko, instalacja grzewcza – na pomarańczowo. Dzięki tym rozwiązaniom uczniowie zobaczą, że budynek jest pewnego rodzaju maszyną, posiadającą wiele składowych, a także naocznie przekonają się, skąd płynie prąd i dokąd wypływa woda.

Architekt Bartłomiej Grotte