ARCHITEKT O PROJEKCIE

Adaptując budynek Sióstr, chciałem stworzyć obiekt, w którym – pomimo ograniczeń technicznych oraz funkcjonalnych – będzie można w pełni realizować program naszej szkoły. Niedostatek przestrzeni był inspiracją do stworzenia ciekawych rozwiązań, jak np. mobilnej sali informatycznej, przyjeżdżającej do ucznia; kuchni, w której mogą się odbywać warsztaty kulinarne; sali naukowo-przyrodniczej do przeprowadzania doświadczeń podczas lekcji biologii, chemii czy fizyki oraz wielofunkcyjnej auli, służącej w zamyśle do zajęć sportowych i dydaktycznych, organizacji przedstawień czy rekreacji w trakcie przerw.

Pomimo wymagań planistycznych, wynikających z konieczności przebudowy istniejącego obecnie obiektu, udało się zaprojektować budynek o współczesnym wyrazie i prostej formie. Głównym akcentem architektonicznym jest mural o tematyce chrześcijańskiej, będący znakiem rozpoznawczym wyznawanych przez nas wartości, umieszczony w części frontowej obiektu.

Pozostałe elementy zaprojektowałem jako powściągliwe, podporządkowane wymogom funkcji. Wnętrze obiektu ma za zadanie edukować poprzez doświadczenie. W tym celu instalacje nowego budynku będą odsłonięte i zaakcentowane odpowiednią kolorystyką, podkreślającą ich charakter i przeznaczenie, a część elementów budowlanych zostanie zachowana w stanie surowym: np. ceglane ściany będą odsłonięte, rury doprowadzające wodę zostaną pomalowane na niebiesko, instalacja grzewcza – na pomarańczowo. Dzięki tym rozwiązaniom uczniowie zobaczą, że budynek jest pewnego rodzaju maszyną, posiadającą wiele składowych, a także naocznie przekonają się, skąd płynie prąd i dokąd wypływa woda.

Architekt Bartłomiej Grotte


BUDUJEMY!

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i naszej wspólnoty szkolnej powstał projekt i otrzymaliśmy pozwolenie na gruntowną modernizację budynku, który sąsiaduje z obecną siedzibą szkoły.

Członkowie Zarządu PR aktywnie uczestniczyli w uzgadnianiu warunków współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek, w spotkaniach dotyczących projektu architektonicznego oraz w uzgadnianiu warunków finansowania przedsięwzięcia. Obecnie Zarząd mobilizuje całe środowisko Przymierza Rodzin do wspierania budowy szkoły na Mokotowie.

Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace budowlane!

Mamy nadzieję, że już w 2020 roku w nowym budynku znajdą się nowoczesne pomieszczenia dla klas 1 – 6 i „zerówki”, obszerna aula widowiskowo – sportowa, przytulna świetlica, stołówka i pracownie tematyczne. W tym samym roku do wyremontowanej dotychczasowej siedziby przeniesie się młodzież z klas 7-8, obecnie ucząca się w filii na Ursynowie.

Nowy budynek pozwoli nam jeszcze lepiej realizować misję szkoły i urzeczywistniać naszą wizję edukacji. 

Liczymy na Waszą pomoc – wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne.

Dołączcie do grona pomagających rodziców!